Кыргыз тилинин Түштүк Сибирь түрк тилдери менен болгон фонетикалык байланышы


Çelik F.

К.Карасаев атындагы БГУнун жарчысы, vol.1, no.27, pp.157-160, 2014 (Peer-Reviewed Journal)