Erciyes Üniversitesi Radyo Dizge Teleskopları: Teknik Özellikler


KÜÇÜK I. , YUSİFOV İ., AKKAYA ORALHAN I. , SARIKAYA M.

IV. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2008, ss.265-268

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.265-268

Özet

Özet: Bu bildiride, Erciyes Üniversitesi Radyo Teleskoplar (ERT-5) çalma sistemleri ve 
elemanlar anlatlmaktadr. ERT-5_1 ve ERT-5_2 radyo teleskoplar gökyüzünün taranmas 
için uygun Yükseklik – Azimut dönme mekanizmas, alclar odak noktasna yerletirmek için 
alc-destek ve odaklama sistemi ile yönlendirme kontrol için optik klavuz destekleme 
mekanizmas’ndan olumaktadr. Radyo Frekans (RF) alclar LNB bloklar modifiye edilerek 
yaplm, step-motor kontrol devreleri ise 16F877 mikrodenetleyiciler olarak hazrlanmtr. 
Teleskoplarn çalma frekanslar 4.5, 11 ve 20 GHz’tir. Alclardan gelen sinyaller bilgisayar 
ortamnda yada avometre üzerinde takip edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Radyo Astronomi,