Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: I. Klinisyenlerin İlaç Satış Yetkisi Konusundaki Tutumları


Özen A., YÜKSEL E. , Doğan Ö.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.16, ss.805-812, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 16 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.805-812

Özet

Bu çalışmada, klinisyen veteriner hekimlerin ilaç satış yetkisi konusundaki tutumlarının ve bu tutumlar üzerine etkili değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Konya, Mersin ve Trabzon illerinde bulunan, 103’ü pet, 297’si çiftlik hayvanı olmak üzere 400 klinikte anket uygulanarak veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizlerinden şu sonuçlara ulaşılmıştır: Katılımcılar ilaç satış yetkisinin ekstra gelir sağladığı; ancak, haksız rekabet ortamı ve spot piyasa oluşmasına neden olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Katılımcıların %59.3’ü ilaç satışını destekler nitelikte bir tutum sergilemiştir. Bunlara ek olarak, ilaç satış yetkisinin veteriner hekimlerde olması gerektiği; ancak, bu yetkinin veteriner hekimliğine zarar verdiği savunulmuştur. Katılımcıların %93’ü muayene yapılmadan ilaç satışı konusuna kuvvetli bir karşı tutum sergilemiştir.
The aim of the present study was to determine the attitudes of private veterinary practitioners on the authorization to sell veterinary pharmaceuticals, and the parameters influential on these attitudes. For this purpose, a survey was conducted to collect data from a total of 400 veterinary clinics, 103 of which were specialized in pet animals and 297 were specialized in farm animals and were located in the provinces of Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Konya, Mersin and Trabzon. The analyses of the data demonstrated that the participants had the opinion that the authorization to sell veterinary pharmaceuticals provided additional income, yet led to unfair competition and to the creation of a spot market. 59.3% of the participants were in favour of the authorization to sell veterinary pharmaceuticals. Furthermore, it was claimed that although the authorization to sell veterinary pharmaceuticals should remain with veterinarians, this authorization harmed the veterinary profession. 93% of the participants expressed a strong reaction against the selling pharmaceuticals without performing any clinical examination.