ÇEKİRDEK KABAĞI ARTIKLARINDAN SİLAJ YAPMA İMKÂNLARI


Creative Commons License

KONCA Y.

Çerezlik Kababk Çalıştayı, Kayseri, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2014, cilt.1, no.1, ss.83-92

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.83-92

Özet

Sığır, manda, koyun ve keçi gibi işkembeli hayvanların beslenmesinde kaba yemlere gereksinim vardır. Kaba yem kaynaklarının hem ucuz hem de besleyici olması yem giderlerinde önemli ekonomi sağlayabilir. Bilinen kaba yem kaynakları dışında yaygın olmayan kaynakların yem olarak kullanılması ve uzun süre saklanabilmeleri hem alternatif sağlar ve hem de çevresel atık olarak kalan ürünler değerli ürünlere dönüştürülmüş olur.

Çekirdek kabağı Kayseri ve yakın bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Çekirdeği alınan kabak meyveleri çekirdek çıkarılan alanlarında kalmakta ve çürümeye terk edilmektedir. Yapılan bu araştırmada, kabak meyve artıkları %10, 20 ve 40 oranında saman, yonca ve bu kuru yemler bir miktar arpa ile desteklenmiş ve 2 aylık olgunlaşma sürecine bırakılmıştır. Silajların açılmasından sonra yapılan analizlerde her grup için silajlarda olması istenilen yeterli pH değerlerinin oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuca dayanarak kabakta bulunan kolay çözünebilir karbonhidratların silaj oluşumu için mikroorganizmalara iyi bir kaynak sağladığı ve yeterli fermentasyona ulaşıldığı belirlenmiştir. Neticede, silajların “iyi” ve “çok iyi” kalite sınıfları arasında yer aldığı belirlenmiştir. Diğer analiz değerleri de silaj için arzulanan değerleri göstermiştir.