1297 (1879-1880)Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi'ne Göre Osmanlı Devleti'nde Velâdet-i Hümâyûn Kutlamaları


BATMAZ Ş.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.23-38, 2007 (Peer-Reviewed Journal)