Melatonin'in Korti Organi Ototoksisitesi Üzerine Olasi Koruyucu Etkisi


Bilgici P., Ünal U., Bolat D., Göktepe Ö. , Balcıoğlu E., Yay A. H.

GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES , cilt.5, ss.10-15, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.46648/gnj.20
  • Dergi Adı: GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES
  • Sayfa Sayıları: ss.10-15

Özet

Çevremizde bulunan endokrin bozucular ya da hormon benzeri etki eden kimyasallar endojen hormonların etkilerini baskılayarak metabolizmayı bozmaktadırlar. Bunlardan biri olan Nonylphenol (NF) canlı dokularda biyolojik birikime neden olarak oksidatif stres meydana getirmektedir. Bu durum vücutta lipidler, proteinler ve DNA yapısının hasar görmesi, hücresel reaksiyonlar ve oluşumların bozulmasına neden olur. Geceleri pineal bezden salınan melatonin sirkadiyen ritimde önemli bir fonksiyona sahiptir ve reaktif oksijen türlerinin neden olduğu oksidatif strese karşı koruyucu olarak işlev görmektedir. Amaç: Nonylphenol'ün korti organında oluşturacağı ototoksisiteye karşı antioksidan özellikte olan melatoninin olası koruyucu etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Wistar albino cinsi dişi sıçanlar 3 gruba ayrıldı (Kontrol grubu, Nonylphenol grubu, Nonylphenol+Melatonin grubu). Kontrol grubuna herhangi bir işlem uygulanmadı. Nonylphenol grubuna 16.günde tek doz 50μl Nonylphenol 100μl mısır yağında çözdürülerek gavaj yoluyla verildi. Nonylphenol+Melatonin grubuna ise 10mg/kg melatonin 15 gün süreyle intraperitoneal olarak enjekte edildikten sonra 16. gün tek doz 50μl Nonylphenol 100μl mısır yağında çözdürülerek gavaj yoluyla verildi. Ertesi gün anestezi altında kohlea dokuları çıkarılarak %10 formaldehit içerisinde tespit edildi. Dekalsifiye işleminden sonra rutin doku takibi basamaklarından geçirilerek Hematoksilen&Eozin ve Masson's Trikrom ile boyandı. Daha önce belirlenen kriterler doğrultusunda histopatolojik ve morfometrik değerlendirme yapıldı.