Yetişkin dönem başlangıçlı hipotiroidizm akt'yi inhibe ederek dentat girus granül hücrelerinin metaplastik özelliklerini değiştirir


Creative Commons License

Tan B. , Koşar B., Dursun N., Babur E., Süer C.

17. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, cilt.13, no.1, ss.55

  • Cilt numarası: 13
  • Doi Numarası: 10.2399/ana.19.001s
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.55

Özet

AMAÇ:Tiroid hormonu (TH) eksikliği, yetişkinlik çağında uzun dönemli güçlenme (UDG) ve davranış eksikliklerinde değişikliklere neden olmaktadır. Bununla birlikte, UDG'yi uyarma kabiliyeti, önceki nöronal aktivite geçmişine bağlıdır. Metaplastisite denilen bu işlem, Akt kinaz gibi birkaç kinazda geçici bir artışla ilişkilidir. Bu çalışmada, distiroidizmin beynin tiroid hormon reseptörü yönünden zengin bölgesi olan dentat gyrusta metaplastisite üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlandı. YÖNTEM:Tiroid hormon seviyelerindeki değişiklikler, doğum sonrası 40. günden başlayarak 3 hafta boyunca genç yetişkin sıçanlara 6-n-propil-2-tiourasil (içme suyu,% 0.5) veya L-tiroksin (ip, 400 µg/kg) uygulanarak oluşturuldu. Ad libitum beslenen sıçanlar, kontrol grubu olarak kullanıldı. Postsinaptik potansiyel (fEPSP) ve popülasyon spike (PS) bileşenlerini içeren alan potansiyelleri, üretan anestezisi altında perforan yolağın (PP) uyarılmasına cevap olarak, dentat girusun granül hücre katmanından kaydedildi. UDG'nin metaplastisitesini araştırmak için, yüksek frekanslı stimülasyon protokolünden (YFU: 100 Hz, 4 kez, 5 dakikalık aralıklarla) önce 5 sn'de 180 saniye boyunca düşük frekanslı stimülasyon protokolü kullanıldı. Fosforile edilmiş ve toplam Akt seviyeleri, hipokampüste Western blot yöntemi ile YFU uygulamasından en az 95 dakika sonra ölçüldü. BULGULAR:Üç saniye süreli 5 Hz'de uyarımın, hipotiroidi hayvanlarda takip eden tetanik uyarım ile indüklenen UDG'yi olumsuz yönde etkilediği; bu inhibisyonun fEPSP eğiminde ve popülasyon spike genliğinde belirgin bir azalma ile ortaya çıktığı bulundu. Bu fenomene, hipotiroidi sıçanların cerrahi olarak çıkarılmış hipokampuslarında, kontrol sıçanlarına kıyasla daha düşük fosforile edilmiş Akt seviyeleri eşlik etti. Metaplastik UDG hipertiroid sıçanlarda indüklenebilirken, Akt ekspresyonu bu hayvanlarda kontrol grubundan farklı değildi. SONUÇ:Bu gözlemler, tiroit hormonunun azlığı ile ilişkili öğrenme güçlüğü / bilişsel bozulmaların UDG'nin metaplastik düzenlenmesinin bozulmasına bağlanabileceğinden hareketle; PI3K/Akt kaskadının önemine işaret etmektedir. Erciyes üniversitesi bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından TDK-2017-7696 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.