DAMAGES BY REFLECTION IN THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS OF JOINT STOCK COMPANY


Creative Commons License

Yüce A. A., Köroğlu E.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.8, no.2, pp.543-554, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Anonişirketler hukukunda yönetim kurulu üyelerve yö- neticilerin sorumlulukları kabul edilmiştir. Bu sorumluluk, yönetim kurulu üyelerve yöneticilerinin kanun ya da esas sözleme gereğince kendilerine düen bir yükümlülüü ih- lâl etmelerine dayanmaktadır. Bu ihlâlin neticesinde şirket zarara urayabilir. Şirketin yanında pay sahiplerinin veya şirket alacaklılarının da zarara uraması söz konusu olabi- lir. Aynı zamanda, şirketin zararının pay sahiplerve alacak- lıları da etkilemesmümkündür. İşte bu halde, pay sahiplerve alacaklılar açacakları sorumluluk davasıyla hükmedile- cek tazminatın şirkete ödenmesini isteyebilirler.

Pay sahiplerve alacaklıların şirketin dorudan uradıı zararlardan etkilenmelerretide dorudan ve dorudan olmayan zararlar ayrımını yaratmıtır. Dorudan olmayan zararlar konusunda öretide yaygın olarak dolaylı zararlar terimkullanılmaktadır.

Bu çalımada, pay sahiplerinin ve alacaklıların şirketin dorudan uradıı zararlar konusundakhukukî konumu, borçlar hukukunun temel prensipleriyle karılatırılarak tartıılmaktadır.