15 Temmuz Darbe Girişimi ve Muhafazakarlığın Türkiye Bağlamı - Türkiye'de Muhafazakarlığı Yeniden Düşünmek-


KARAARSLAN F.

Muhafazakar Düşünce, ss.21-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Muhafazakar Düşünce
  • Sayfa Sayıları: ss.21-36

Özet

Özet

15 Temmuz gecesi, Türkiye tarihi açısından, her alanda, önemli bir kırılma noktasını temsil etmektedir. Bu anlamda siyasal, ekonomik, toplumsal, askeri gibi alanlarda 15 Temmuz gecesinin ne manaya geldiğinin üzerinde hususiyetle durulması ve her alanın kendine bu geceden dersler çıkarması gerekmektedir. Çünkü 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişiminin önlenmesi anlamına gelmemektedir. Türkiye siyasi kültürünün ve sosyolojisinin önemli değişikliklere uğramasının miladıdır. Bu anlamda öncelikli olarak sosyal bilimciler, öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz gecesini ve bu gecede halkın verdiği tepkiyi analiz etmek durumundadırlar.

Bizim bu çalışma ile amacımız, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine yönelik halkın verdiği tepkiyi; muhafazakârlık ekseninde anlayabilmenin imkânını ortaya koymaktır. Bu anlamda, bugüne kadar halkı muhafazakârlık ekseninde anlamaya çalışan fikirlerin eleştirisinin yapılması ve kendi bağlamına oturmamış kavramların Türkiye’de açıklayıcı olduğuna dair güvenin 15 Temmuz sosyolojisi ile zedelendiği ifade edilmeye çalışılacaktır. Bu açıklama için örnek kavram olarak muhafazakârlık seçilmiştir. Çalışmada öncelikle muhafazakârlık kavramı Türkiye ekseninde tartışılacak ve sonrasında 15 Temmuz gecesinin muhafazakârlık açısından ne manaya geldiğinin analizi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık, Devrimcilik, 15 Temmuz, Sosyal bilimler, Yerellik