Eski Türk Yazıtlarındaki Bazı Yabancı Öğelerin Yazımı Çerçevesinde Eski Türk Yazıtlarının Yazımı Üzerine Notlar.


AYDIN E.

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.3, ss.96-108, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
  • Sayfa Sayıları: ss.96-108

Özet

Bu yazıda eski Türk yazıtlarında geçen ve Türkçe olmadığı genel kabul gören birkaç sözcüğün yazımı üzerinde durulacaktır. Bu sözcüklerin yazımından hareket ederek, Arap harfli metinlerde geçen yabancı sözcüklerin yazımındaki birliğin, Kök Türk harfli metinlerin yazımında da geçerli olup olmadığı tartısılacaktır. Yabancı sözcüklerin yazımıyla ilgili değerlendirmeden sonra, genel yazım kuralları çerçevesinde, eski Türk yazıtlarının bazı yazım sorunları üzerinde durulacak ve bunların diyalektik özellikler mi yoksa tamamen yazıcının dikkatsizliğinden kaynaklanan hatalar mı olduğu üzerinde görüs bildirilecektir. Anahtar Kelimeler: Kök Türkler, Eski Türk Yazıtları, Türk Runik Alfabesi, Yabancı Sözcükler, Yazım
In this article, an emphasis will be laid on the spelling of a few words which are mentioned in the old Turkic inscriptions and regarded as not Turkish. Considering the spelling of these words into consideration, whether the unity of the spelling of foreign words mentioned in the texts with Arabic letters are also a fact for the texts with Kök Turk letters will be discussed. After the analysis on the spelling of foreign words, with regard to the general spelling rules, an emphasis will be given on the spelling problems in old Turkic inscriptions and an opinion will be stated whether these are based on dialectic reasons or based completely on mistakes resulted from the negligence of the writer.