Serum leptin düzeylerinin prostat kanserli ve benign prostat hiperplazili hastalarda ve sağlıklı kontrollerde (genç ve yaşlı) saptanması.


CANATAN H. , halifeoğlu İ., Gürsu M., Bakan İ., Ardıçoğlu A., Dinçoğlu D.

FIRAT TIP DERGİSİ, cilt.9, ss.112-115, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: FIRAT TIP DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.112-115

Özet

Ob gen ürünü olan leptin, enerji dengesi, iştah üzerine önemli rolü olan, endokrin ve metabolik sistemlerle sıkı ilişki içerisinde adiposit kaynaklı bir hormondur. Prostat kanseri ve BPH ile leptin arasındaki ilişki halen araştırılmaktadır. Bu çalışmada leptinin prostat hastalıklarının tanı ve tedavisinin izlenmesinde kullanılabilecek ve tümör belirleyici özelliklere sahip bir molekül olup olmadığını araştırdık. Çalışmaya 23 sağlıklı genç kontrol (Grup A), 21 sağlıklı yaşlı kontrol (Grup B), 23 Prostat Kanser’li hasta 23 BPH’lı hasta (Grup D) dahil edildi. Tüm gruplarda Serum leptin, serbest PSA (f- PSA), total PSA (t-PSA), kolestrol, trigliserid, HDL-kolestrol, LDL-kolestrol, VLDL-kolestrol düzeyleri ölçüldü. Serum leptin ve leptin/VKİ düzeylerinin bütün gruplarda incelenmesinde, Grup B’de Grup C’ye oranla anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya konuldu (p<0.05). Diğer gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Leptin düzeyleri ile diğer biyokimyasal parametreler arasındaki korrelasyon her grupta ayrı ayrı analiz edildi. Grup A’da, leptin ile f-PSA ve t-PSA arasında positif korrelasyon bulundu (r:0.460, p=0.027, r:0.583, p=0.003; sırasıyla). Grup B’de, leptin ile trigliserid ve VLDL-kolesterol düzeyleri arasında positif korrelasyon bulundu (r:0.471, p=0.031, r:0.475, p=0.029; sırasıyla). Leptin/VKİ düzeyleri ile f-PSA ve t-PSA arasındaki ilişki incelendiğinde sadece Grup A’da t-PSA ile leptin/VKİ arasında positif korrelasyon mevcut olduğu görüldü (r:0.604, p=0.002). Sonuç olarak, bugün için literatürde sınırlı sayıda olan bilgilere göre leptin ile prostat fizyolojisi ve patolojisi arasındaki ilişki tam olarak açıklığa kavuşturulamamışsa da daha ileri düzeyde ve daha çok sayıda hasta ile çalışmaların devam etmesi uygun olacaktır. 

Leptin which is the product of Ob gene derived from adipocytes is a hormone with roles in energy balance, appetite and it has close ties with endocrine as well as metabolic systems. Relationship between leptin and prostate cancer and benign Prostatic hyperplasia (BPH) is currently under investigation. In the present study we investigated whether leptin can be used as a tumor marker for diagnosis and prognosis of prostatic diseases. 23 healthy young volunteers (Group A), 43 healthy aged volunteers (Grup B), 23 patients with PCa (Group C), 23 patients with BPH were recruited into the study. Serum leptin, f-PSA, t-PSA, total cholesterol (Chol), triglyceride , HDL-chol, VLDL-chol, VLDL-chol levels were determined in all groups. When serum leptin and leptin/BMI were analyzed, there was a statistically significant increase in Group B compared to Group C (p<0.05). Correlation among leptin and leptin/BMI and other biochemical parameters were analyzed in each group separately. In Group A, there was a positive correlation between leptin and f-PSA, and t-PSA (r:0.460, p=0.027, r:0.583, p=0.003; respectively). In Group B, there was a positive correlation between leptin and triglyceride, and VLDL-chol (r:0.471, p=0.031, r:0.475, p=0.029; respectively). When correlation between leptin/BMI and f-PSA, and t-PSA levels were analyzed, there was a positive corelation between leptin/BMI and f-PSA in group A (r:0604, p=0.002). In conclusion, although the relationship between leptin and prostate physiology and pathology is not clearly deciphered yet based on todays limited literature, more comprehensive advanced studies with large number of patients are needed to further examine this issue.