KAYSERİ / FELAHİYE KAOLENİ İLE ÜRETİLEN SERAMİK BÜNYELERÜZERİNDE SIRLI DEKOR UYGULAMALARI


Creative Commons License

Önal N. O., Baklan Önal P., Çıtak E., Morkoç M., Canduran K.

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.5, no.30, pp.4076-4099, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study investigates the applicability of Kaolin, extracted from Badanalık region of Felahiye district, Kayseri Province, in obtaining structures that can be hand-formed and slip-casted and fired at 1050 C and 1180 C. As a first step, Felahiye Kaolin was subjected to X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD) analysis, and its shrinkage, water absorbing and density characteristics were determined. Using these data, Earthenware, Stoneware, Porcelain structure and slip recipes were formed. Then the structures were examined, and overgalze and underglaze decorating experiments were done on the approppriate ones. The results of the study indicate that by using additives, Felahiye Kaolin can beused in producing Eartenware, Stoneware and Porcelain structures and slip structures.

Bu çalışmada Kayseri ili, Felahiye ilçesi, Badanalıkbölgesinden alınan Kaolinin elle ve döküm yöntemiyle şekillendirilebilen 1050ºC ve 1180ºC de pişen bünyelerin elde edilmesinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. İlk aşamada Felahiye Kaolininin X Işını Fluoresan (XRF), X-Işını Kırınım (XRD) analizleri yapılmış aynı zamanda kaolinin küçülme, su emme, yoğunluk özellikleri belirlenmiştir. Bu verilerden faydalanılarak Earthenware, Stoneware, Porselen bünye ve döküm reçeteleri oluşturulmuş, oluşturulan bünyelerin özellikleri incelenmiş ve uygun görülen bünyeler üzerinde sır üstü ve sır altı dekor denemeleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda Felahiye kaolininin ek hammaddeler katılarak Earthenware, Stoneware, Porselen bünye ve döküm bünyeleri üretiminde kullanılabilirlikleri ölçümlenmiştir.