AKUT MYELOİD LÖSEMİLERDE BLASTLAR İÇİNDE YER ALAN ENDOTEL KÖK HÜCRE SAYISININ ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Kütük S., Çelikzencir H., Nayır R., Köker M. Y. , Ünal A.

5. ulusal Hematoloji kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2019, vol.1, pp.72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72

Abstract

Endotel progenitör (EP) hücreler hematopoetik kökenli kök hücrelerdir. EP hücreler kemik iliğinde olgunlaşıp, dolaşıma çıkarak vasküler gelişiminde ve vasküler hasarın tamir edilmesinde merkezi rol alırlar. EP hücreler kemik iliğinden ayrıldıktan sonra hücre yüzey belirteçlerinde değişim geçirerek olgun endotel hücrelere dönüşürler.

Endotel kök hücrelerin lösemi metastazlarındaki rolü olduğu bilinmektedirAkut myeloid lösemilerin (AML) blastları arasında yer alan EP hücreler ilgili araştırmalar son yıllarda artmış ve EP hücrelerin AML hastaların takibinde ve klinik seyrinde önemli yeri olduğu gösterilmiştir. Özellikle kemik iliği nakli sonrası graft versus host hastalığı (GVHD) gelişiminde rolü olabileceği konusunda yayınlar vardır. Bizde Erciyes transplant merkezinde yeni tanı AML hastalarının tanı ve tedavi sürecinin daha sağlıklı izlenmesi için blastlar içerisindeki endotel kök hücre miktarını araştırdık.