Nestin Expression in Meningiomas of Different Grades


Yay A. H. , ÖZDAMAR S. , CANÖZ Ö. , Tucer B. , Baran M.

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.30, ss.532-540, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 30 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH
  • Sayfa Sayısı: ss.532-540

Özet

Amaç: Son zamanlarda nestinin, glioblastom, melanom, ependimom, rabdomyosarkom,

gastrointestinal stromal tümör ve testiküler stromal tümör gibi bazı tümör dokularında

eksprese edildiği gösterilmiştir. Nestinin bu şekilde ekspresyon modelleri sergilemesi kanser

dereceleri ile ilişkisinde önemli olduğunu düşündürür. Bu çalışmada amaç, farklı

derecelerdeki meningiomlu hastalardan alınan tümör dokularında nestin ekspresyonunu

göstermek ve glioblastomlu hastalarla karşılaştırmaktı.

Yöntem: Çalışmada, yirmisekiz meningiom (10 grade I, 10 grade II ve 8 grade III) ve 10

glioblastom tanısı almış hastaya ait tümör dokuları kullanıldı. Tümör dokularına ait parafin

bloklardan alınan kesitlere, nestin ekspresyonunu belirlemek için nestin immunohistokimya

boyama yöntemi uygulandı.

Bulgular: Meningiom derece II ve meningiom derece III gruplarına ait tümör dokularında,

meningiom derece I grubuna göre nestin immünreaktivite yoğunluğu daha yüksekti.

Sonuç: Sonuçta, yüksek dereceli meningiomların düşük dereceli meningiomlardan daha çok

nestin ekspresyonu gösterdikleri belirlendi. Dolayısıyla, meningiom tümör dokularının

teşhisinde ve sınıflandırılmasında nestin expresyonunun katkı sağlayacağı kanısındayız.