Nestin Expression in Meningiomas of Different Grades


Yay A. H., Özdamar S., Canöz Ö., Tucer B., Baran M.

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.30, pp.532-540, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.532-540
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Nestin has been shown to be expressed in some tumor tissues such as glioma,

melanoma, ependymoma, rhabdomysarcoma, gastrointestinal stromal tumor and testicular

stromal tumor. Nestin expression patterns may suggest important relation with the degrees of

cancer. In this study, the aim was to demonstrate the expression of nestin in the tumor tissues

of patients with different grades meningioma and compare to patients with glioblastoma.

Methods: In the study, the tumor tissues of 28 meningioma (10 grade I, 10 grade II and 8

grade III, respectively) and 10 glioblastoma patients were used. Nestin immunohistochemistry

staining method was applied to the sections taken from paraffin blocks of tumor tissue to

determine the nestin immunoreactivity intensity.

Results: Nestin immunoreactivity intensity in the tumor tissues of grade II and grade III

meningiomas was higher than grade I meningioma group.

Conclusion: In conclusion, it was determined that high-grade meningiomas exhibited higher

nestin immunoreactivity than the low-grade meningioma (grade I). Thus, we suggest that the

nestin expression may have a contribution to the diagnosis and grading of meningioma tumor

tissues.

Amaç: Son zamanlarda nestinin, glioblastom, melanom, ependimom, rabdomyosarkom,

gastrointestinal stromal tümör ve testiküler stromal tümör gibi bazı tümör dokularında

eksprese edildiği gösterilmiştir. Nestinin bu şekilde ekspresyon modelleri sergilemesi kanser

dereceleri ile ilişkisinde önemli olduğunu düşündürür. Bu çalışmada amaç, farklı

derecelerdeki meningiomlu hastalardan alınan tümör dokularında nestin ekspresyonunu

göstermek ve glioblastomlu hastalarla karşılaştırmaktı.

Yöntem: Çalışmada, yirmisekiz meningiom (10 grade I, 10 grade II ve 8 grade III) ve 10

glioblastom tanısı almış hastaya ait tümör dokuları kullanıldı. Tümör dokularına ait parafin

bloklardan alınan kesitlere, nestin ekspresyonunu belirlemek için nestin immunohistokimya

boyama yöntemi uygulandı.

Bulgular: Meningiom derece II ve meningiom derece III gruplarına ait tümör dokularında,

meningiom derece I grubuna göre nestin immünreaktivite yoğunluğu daha yüksekti.

Sonuç: Sonuçta, yüksek dereceli meningiomların düşük dereceli meningiomlardan daha çok

nestin ekspresyonu gösterdikleri belirlendi. Dolayısıyla, meningiom tümör dokularının

teşhisinde ve sınıflandırılmasında nestin expresyonunun katkı sağlayacağı kanısındayız.