Tencerelerde Taban Kesit Geometrisinin Sıcaklık Dağılımına Etkisinin Deneysel İncelenmesi


Creative Commons License

AYATA T.

13. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Bursa, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6

Abstract

In this study, were considered rectangular aluminum saucepan bases. Water and oil in saucepans, were used as the working fluid. The bottom of the base unevenly heated by hot gas, it was attempted to obtain a uniform temperature distribution on the upper side. Evaluation of the temperature obtained in experiments with this base, the base thickness, were made along the radial axis regulation. Then, the experiments were repeated to obtain new temperature modificated base values. Have reached a more uniform temperature distribution on the upper surface modificated base, average temperature is increased and energy consumption is reduced. The experiment was repeated at different gas flow rates and shorter time modificated base warming was observed. As a result, in terms of energy efficiency, modificated base has better results.

Bu çalışmada, dikdörtgen kesitli alüminyum tencere tabanı dikkate alındı. Tencere içinde su ve yağ, çalışma akışkanı olarak kullanıldı. Tabanın alt tarafı, sıcak gaz ile düzensiz olarak ısıtılırken, üst tarafta düzgün bir sıcaklık dağılımı elde edilmeye çalışıldı. Bu taban ile yapılan deneylerde elde edilen sıcaklıklar değerlendirilerek, taban kalınlığında, radyal eksen boyunca düzenlemeye gidilmiştir. Daha sonra, düzenlenmiş taban için deneyler tekrarlanarak yeni sıcaklık değerleri elde edildi. Düzenlenmiş tabanın üst yüzeyinde daha düzgün bir sıcaklık dağılımına ulaşılmış, ortalama sıcaklık artmış ve enerji sarfiyatı da düşmüştür. Deney farklı gaz debilerinde tekrarlanmış ve düzenlenmiş tabanda daha kısa sürede ısınma gözlenmiştir. Sonuç olarak, enerji verimliliği açısından, düzenlenmiş taban daha iyi sonuçlara sahiptir.