The effect of food processing on 14C-trifluralin residues in carrot


TİRYAKİ O. , GÖZEK K., Yücel Ü., İlim M.

TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, cilt.53, ss.227-233, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 53
  • Basım Tarihi: 1996
  • Dergi Adı: TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
  • Sayfa Sayıları: ss.227-233

Özet

Bu çalışmada, havuçlarda, kaynatma, havuç suyu çıkartma ve kızartma gibi ürün işlemelerinin, 14C-trifluralin kalıntısı üzerine etkisi araştırılmıştır. Kabukta ve etli kısım katmanlarında, yıkanmış ve yıkanmamış havuçlarda kalıntı seviyeleri belirlenmiştir. Havuçlar 14C ile etiketlenmiş trifluralin herbisiti uygulanan (0.84 kg a.i./ha) kumlu tınlı toprak içeren 60x60x60 cm ebatındaki iki kutuda yetiştirilmiştir. Uygulanan 14C-trifluralinin özgül aktivitesi 1. kutu için 3.3845 ?Ci/mg, 2.kutu için 3.828 ?Ci/mg dır. Havuçlar 4 ay sonra hasat edilmiştir. Yıkanmış ve yıkanmamış havuçlarda, kabukta ve etli kısımdaki toplam 14C-kalıntıları tesbit edilmiştir. Kabukta etli kısma göre daha yüksek konsantrasyonlarda 14C-kalıntısı bulunmuştur. Yıkanmamış havuçlar yıkanmışlara göre daha fazla 14C-kalıntısı içermiştir. 14C-kalıntı miktarları floemde ksilemden daha fazla bulunmuştur. Havuc suyunda, posadan; kaynatılmış havuçda, kaynatma suyundan; ve kızartılmış havuçda, kızartma yağından daha fazla C-14 kalıntıları belirlenmiştir.