İMPLANT CERRAHİSİ SIRASINDA GELİŞEN GASTROİNTESTİNAL YABANCI CİSİM KOMPLİKASYONUN YÖNETİMİ: VAKA RAPORLARI


Ağyüz G., Bilge S., Doğruel F.

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.503-505

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.503-505
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Tek ya da çoklu diş eksikliklerinde en ideal ve güncel tedavi implant cerrahisidir. Cerrahide kullanılan aletlerin gastrointestinal sisteme aspirasyonu nadir görülen ciddi bir komplikasyondur. Özellikle erişkin yaşta, gastrointestinal kanamaları takip ederek daha ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilirler. Bu durumlarda hekimlerin komplikasyonlarla nasıl başa çıkabileceği konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Olgu Sunumu: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği’ne implant tedavisi için başvuran iki hastanın, implant cerrahisi sırasında gösterdikleri şiddetli öğürme refleksi sonucunda, ağızlarında bulunan implant kapak anahtarları gastrointestinal bölgeye doğru yer değiştirdi. Her iki hastanın havayolunun açık olduğu belirlendikten sonra kesin tanı için Acil Servise yönlendirilmesi ve hastalardan batın radyografisi alınması sağlandı. Gastrointestinal yabancı cisim komplikasyonu tanısı kesinleştikten sonra hastalar Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı’na yönlendirildi. Her iki vakaya da sedasyon altında acil olarak endoskopi yapıldı. Yapılan kontrollerde hastalarda herhangi bir şikayetinin olmadığı belirlendi. Sonuç: Sindirim sistemine kaçan yabancı cisimler acil tanı ve tedavi gerektiren durumlar arasında yer almaktadır. Erken tanı ve tedavisi hayatı tehdit eden komplikasyonların önlenmesi için çok önemlidir. Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, aspirasyon, komplikasyon