DİABETES MELLİTUS'UN TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNDE YAĞLI TOHUMLARIN KULLANIMI


Creative Commons License

ÇELİK N. , Akbulut G.

ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.73-82, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: ERÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.73-82

Özet

Yağlı tohumlar tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, posa ve bitkisel protein kaynağıdır. Genel olarak günlük beslenme örüntüsüne yağlı tohumların eklenmesi, beslenme örüntüsünün kalitesini yükseltir. Yağlı tohumların kan lipit profilini iyileştirme ve kalp ve damar hastalıklarını azaltma yönünde etkin olduğu bilinmektedir. Son yıllarda, diabetes mellitus (DM) hastalığını önleme ve kontrolünü sağlamada yağlı tohumların kullanılması gündemdedir. Kohort çalışmalarının sonuçları, yağlı tohumların tüketiminin, diyabet ve kalp ve damar hastalıklarının görülme riskini azalttığını ortaya koymuştur. Ancak, çok az sayıda randomize kontrollü çalışmada yağlı tohumların diyabetin kontrolü ve kan lipit profili üzerine etkileri incelenmiş, glisemik kontrol üzerine etkilerine ise değinilmemiştir. Diyabetin tıbbi beslenme tedavisinde, post prandiyal glisemik dalgalanmalar üzerinde durulan konulardan biridir. Tip II DM ve normoglisemik bireyler üzerinde yağlı tohumların tüketiminden hemen sonra kan glikoz düzeyine etkisini değerlendiren bazı çalışmalar, yalnızca yağlı tohumların tüketilmesinin; post prandiyal glisemik yanıt üzerinde minimal düzeyde etkisinin olduğunu, yağlı tohumların yüksek glisemik indeksli besinlerle birlikte tüketildiğinde ise post prandiyal glisemik yanıtı azalttığını ortaya koymuştur. Yağlı tohumların kalp damar hastalıklarını önlemede olası olumlu etkilerinin olduğu birçok çalışma ile desteklense de, diyabet üzerindeki etkilerini ortaya koyacak yeterli sayıda çalışma henüz bulunmamaktadır. Uzun dönemde, yağlı tohumların glisemik kontrol üzerine etkilerini araştıracak daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.

 

Nuts are the sources of the mono and polyunsaturated fatty acids, dietary fiber, and protein. In the last few decades, consuming nuts have been a current issue to prevent and control diabetes mellitus (DM). The results of the cohort studies indicate that the consumption of nuts decrease the risk of cardiovascular diseases and diabetes. Few randomized controlled studies investigate the effects of nuts on the blood lipid profile and controlling diabetes. The fluctuations of post prandial blood glucose are an important matter in terms of the treatment of the diabetes. Some studies investigating the blood glucose level after consumption of nuts on the diabetes individuals or on the healthy individuals put forward the idea that the solely-consumed nuts minimally affect post prandial blood glucose, but the consumption of the nuts with the high glisemic foods decreases post prandial blood glucose. Although some studies support that nuts have the potential favorable effects on the prevention of cardiovascular diseases, there have not been sufficient studies on the favorable effects of the nuts on diabetes yet. Further studies are needed to investigate the effects of nuts on glisemic control in the long run.