Çekimsiz Olarak Tedavi Edilen Sınıf I Maloklüzyon Hastalarındaki İnterproksimal Redüksiyon Miktarlarının DeğerlendirilmesiEvaluation of Interproximal Reduction Amount In Treated With Nonextraction Class I Malocclusion Patients


ARIKAN E. S., ÖZTÜRK T., YAĞCI A.

16. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, 13 - 17 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Erciyes University Affiliated: Yes