A Survey to Identify the Turkish People's Approach on Animal Rights Concept: III. Attitude Analysis Related to Animal Protection, Animal Rights Issues and Regional Differences


Creative Commons License

Ozkul T., Sarıbaş T., Uzabaci E., Yuksel E.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, no.3, pp.365-369, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

The present study was undertaken to determine the Turkish people’s cognitive level and perception on the concept of animal rights. For this aim, a questionnaire was developed for collecting data and was applied to participants in seven provinces which are considered to represent geographical regions of Turkey. The survey was applied by interviewing with 2016 participants individually. The responses to the questions of animal protection, animal rights issues and regional differences are grouped themselves after the evaluation of survey data and analysed statistically. The results are given as: Those who think animal rights is not sufficient consideration in Turkey, members of animal protection societies and disapproving sterilization are showed more positive attitude towards animal rights concept than the others (P<0.001). Furthermore as a result of the study it was revealed that the attitude shown towards animal rights varies by geographic region of residence.

Bu çalışma, Türk toplumunun hayvan hakları konusunda bilinç düzeyi ve algısına yönelik saptamalar yapmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu amaçla hazırlanan anket, Türkiye’nin coğrafi bölgelerini temsil ettiği kabul edilen yedi ilde 2016 kişiye yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Anket verilerinin değerlendirilmesinde; hayvanları korumaya, hayvan hakları sorunlarına ve bölgesel farklılıklara yönelik sorulara verilen yanıtlar kendi içlerinde gruplandırılarak SPSS istatistik programı ile analiz edildi. Türkiye’de hayvan haklarına yeterli önem verilmediğini düşünenlerin aksi yönde düşünenlere göre, kısırlaştırmayı doğru bulmayanların bulanlara göre ve hayvanları koruma veya benzer amaçlarla kurulan derneklere üye olanların olmayanlara göre hayvan hakları konusunda daha pozitif tutum sergiledikleri saptandı (P<0.001). Ayrıca, hayvan haklarına yönelik gösterilen tutumun yaşanılan coğrafi bölgeye göre değiştiği de çalışma sonucu ortaya konuldu.