Organik Hayvancılıkta Mevcut Durum ve Olası Gelişmeler


KALİBER M. , KOLUMAN N., Ödevci U.

1. Organik Hayvancılık Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.318-324

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gümüşhane
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.318-324

Abstract

Organic animal breeding is a controlled and sertificated production method which breeders never use synthetic materials or at the minimum level if it is absolutely necessary, feeding animals with organic feeds and aimed animal welfare. Our country is in upper places in the world according the number of animals but we are remaining behind about the animal production, cause of the our low yielded animals. Except poultry and dairy cattle sectors very nearly all of the animal production divisions are extensive in our country. Breeders income’s are lower cause of the low input levels. In the all of our regions, animal’s feed needs are responding from natural sources like pastures or grassy areas. Breeders using low yielded local races which have high adaptation capacity. It is very high that the potential of organic animal production in our country. But we can’t benefit from this potential sufficiently. In this article, we searched the current situation and future capacity of organic animal production.
Organik hayvancılık, sentetik olarak üretilen maddelerin direkt veya dolaylı olarak hayvansal üretimde kullanılmadığı veya kullanımı zorunlu ise minimum düzeyde kullanıldığı, organik yemle besleme ve sağlıklı hayvan yetiştiriciliği prensibiyle her aşaması kontrollü, sertifikalı olan hayvansal üretim şeklidir. Ülkemiz hayvan sayısı bakımından büyük bir potansiyele sahip bulunmakta, tavukçuluğun tamamına yakını, süt sığırcılığının ise bir bölümü hariç diğer hayvancılık dallarında üretim daha çok ekstansif koşullarda yapılmaktadır. Birçok hayvancılık dalında girdi kullanımı oldukça düşük olduğu için birim hayvan başına verim ve yetiştiricinin gelir düzeyi de düşüktür. Koyun ve keçi gibi hayvan türlerinin yetiştiriciliği daha çok meraya dayalı olarak yürütülmekte ve çoğu bölgemizde hayvanların yem gereksinimlerinin yüzde 80-90’ı çayır, mera ve yayla gibi doğal otlatma alanlarından karşılanmaktadır. Yetiştiricilik genellikle hastalıklara karşı dayanıklı fakat düşük verimli yerli ırklarla yürütülmektedir. Ülkemizde organik hayvancılık potansiyeli oldukça yüksek olmakla birlikte bu potansiyelden yeterince yararlanılmamaktadır. Bu makalede organik hayvancılığın mevcut durumu ve olası gelişmeler ele alınacaktır.