Olay İlintili Potansiyeller Üzerinden Dikkatin Hu Momentleri Yardımıyla Tespiti


Batbat T. , Güven A. , Dolu N.

7thInternational Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.553-562

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.553-562

Abstract

Uyaran tipine göre dikkatin farklılık göstermesi eğitim ve artırılmış gerçeklik gibi birçok konuda önemli bir yer tutmaktadır. Oluşan farklılıkların tespiti için 26 kişilik katılımcı grubuna, görsel ve işitsel uyaranlarla oluşturulan iki deney uygulanmıştır. Elde edilen EEG sinyaller Fz, Cz, Pz ve Oz kanallarından kaydedilmiştir. Hu momentleri literatürde görüntüler üzerinde kullanılan yeni ve popüler özelliklerdir. Bu özelliklerin fizyolojik sinyallerde kullanılabilirliği bu çalışma ile incelenmiştir. Bu amaçla 15’er uyaran cevabı alt alta dizilmiş ve gri seviyeli resme dönüştürülmüştür. Elde edilen görüntülerden yedi Hu momenti hesaplanmıştır. Paired sample t testi ile uyaran tipi üzerinden karşılaştırılmışlardır. Standart uyaranlarda Fz kanalında 1, 2, 7; Cz kanalında 3,4 ve 7; Pz kanalında 1, 2; Oz kanalında 7 ve hedef uyaranlarda Cz kanallarında 3,4,5,7; Pz kanalında 3, 4, 6, 7; Oz kanalında tüm momentlerde anlamlı bir fark görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında hu momentlerinin belirtilen yaklaşımla sinyallerde başarılı bir şekilde kullanılabileceği görülmüştür.