'Kümes Çalışanlarının Sağlık ve Güvenliğinin İyileştirilmesi


Gökalp Z. , Karaman S.

Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010, ss.7

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.7

Özet

Tavukçuluk sektöründe kümeslerde beslenen hayvan sayısı ve hayvan yoğunluğu gün geçtikçe artmaktadır. Bu artış genellikle sektördeki ekonomik etkinliğin artması, daha fazla kapasiteli tesislerin inşası, tesislerin sahip olduğu havalandırma, ısıtma, aydınlatma, yemleme ve gübre idaresi imkanlarından kaynaklanmaktadır. Tavukçuluk işletmelerindeki artış koku, toz ve gürültü gibi bir takım çevresel yan etkileri de beraberinde getirmektedir. Kümes içindeki hava kalitesi hayvanların olduğu kadar kümes çalışanlarının da sağlığını olumsuz etkilemeyecek düzeyde olmalıdır. Kümes çalışanları gürültülü ekipmanların çevresinde çalışırken yüksek sesten korunma önlemleri almalıdır. Kümes çalışanları aynı zamanda barınaklar içinde mekanik ve elektrik tehlikeleri ile de karşı karşıyadırlar. Bir takım tavuk hastalıklarının çalışanlara bulaşması da gerekli tedbirlerle önlenmelidir. Bu çalışmada zamanlarının büyük bir kısmını barınak içinde geçiren kümes çalışanlarının karşılaştığı sağlık ve güvenlik problemleri ortaya konmuş ve bunların önlenmesi ve iyileştirilebilmesi için yapılması gerekenler ve alınabilecek tedbirler verilmiştir.