Yabancılara Türkçe Öğretim Programlarının Etkililiği


Creative Commons License

DURMUŞÇELEBİ M.

Journal of Teacher Education and Educators, vol.4, no.2, pp.247-273, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Journal of Teacher Education and Educators
  • Page Numbers: pp.247-273

Abstract

The aim of this study is to determine the difficulties faced by learners of Turkish as a foreign language. The population of this survey model study consists of the foreign students studying Turkish in Kayseri in the Fall Term of 2014-2015 Academic Year and. Students from 53 different countries participated in this research. A questionnaire consisting of 48 questions taken of the views of students was used in order to make the program evaluation in this research. At the end of the research the students stated that they could almost do the basic and middle level (A1, A2 and B1) behaviors necessary for the four basic skills. As the level of the skill increased the success rate of the students decreased. Also, while the listening skill was the easiest one that learners could succeed, writing and reading skills stood out as the area that the learners had difficulty in succeeding. Those who are involved in language teaching especially in the relevant institutions of the state and the Turkish Language Departments of the universities should pay attention to the development of language teaching programs. They should introduce many implicit programs such as learning environments, excursions and art activities so that the learners can improve their ability to speak in a natural way. There is a requirement for more applied researches in the area, preparation of teaching/learning materials and coursebooks in accordance with the students’ needs.

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yabancıların bu dili öğrenirken karşılaştıkları zorlukları belirlemektir. Tarama modelinde yapılan bu çalışmanın evrenini 2014-2015 güz öğretim yarıyılında Kayseri’de öğrenim gören ve bu amaçla Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya 53 ayrı ülkeden öğrenci katılmıştır. Araştırmada programın değerlendirmesini yapabilmek amacıyla öğrencilerin gö- rüşlerinin alındığı 48 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrenciler, dört temel beceri için gerekli temel ve orta düzeydeki (A1, A2 ve B1) davranışları ço- ğunlukla yapabildiklerini belirtmişlerdir. Beceri düzeyi arttıkça da öğrencilerin yapabilme oranları düşmektedir. Ayrıca dinleme becerisi en kolay yaptıkları beceri iken, yazma ve konuşma becerisi zorlandıkları alan olarak göze çarpmaktadır. Dil öğretimi ile ilgilenenler, başta devletin ilgili kurumları olmak üzere üniversitelerin Türkçe bölümlerinde ülke gereksinimlerini de dikkate alarak, ivedilikle dil öğretim programlarının geliştirilmesine önem vermelidir. Öğrencilerin dil öğretimi sırasında doğal yolla konuşma becerisini geliş- tirecekleri öğrenme ortamlarının oluşumuna, gezi ve sanat etkinlikleri gibi örtük programlara yer vermelidir. Alanda daha çok uygulamalı araştırmaların yapılmasına, ders araç gereçleri hazırlanmasına ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak ders kitaplarına gereksinim vardır.