Effect of Animal Waste on Soil and Environment/HAYVANSAL GÜBRELERİN TOPRAK VE ÇEVRE ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ


KONCA Y. , UZUN O.

4th Congress of Soil Scientists of Azerbaijan, Baku, Azerbaycan, 23 - 25 Mayıs 2012, cilt.2, no.1

  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Baku
  • Basıldığı Ülke: Azerbaycan

Özet

Hayvansal gübreler, geleneksel olarak toprak verimliliğini artırmak amacıyla tarımda kullanılmaktadır.  Hayvansal gübreler toprağa önemli düzeyde azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) gibi ana besin maddeleri yanında bitkiler için gerekli diğer mineralleri de sağlarlar. Ayrıca toprağın genel yapısını bitki gelişimi için uygun hale getirir, mikroorganizma popülasyonunu değiştirir ve toprağın su tutma kapasitesini artırır. Ancak, hayvan gübrelerinin bitkilerin ihtiyacından da fazla toprağa verilemeleri, toprakta başta N, P ve tuz birikmesine sebep olur ve bu fazlalık zamanla yeraltı ve yüzey sularına karışarak toprak ve su kalitesini bozar, ötrifikasyona sebep olur. Ötrifikasyon nedeniyle çevre ve sulardaki ekosistemde yaşayan organizmalar, mikrobiyal popülasyon ve suyun oksijen içeriğinde önemli derecede değişimler meydana gelir. Diğer yandan hayvanlara verilen antibiyotik ve ilaçlar hayvan gübreleri ile toprağa aktarılır ve burada yaşayan mikroorganizma yapısını değiştirir ve antibiyotiğe dayanıklı bazı patojen mikroorganizmaların artmasına sebep olurlar.

The manures, traditionally have been using in order to increase productivity of soil. Manure can provide important main minerals such as nitrogen (N) phosphorus (P) and potassium (K) and also contain other necessary minerals for plants. In addition, it makes overall structure of the soil suitable for plant growth, increases the water holding capacity and affects soil microbial population. However, the manure application in excess of crop requirements can cause a significant accumulate of P, N, K and salt in soil and impairs quality of underground and surface water sources and causes eutrophication. Due to eutrophication, in aquatic and terrestrial ecosystems, occurs global change on living organisms, microbial population and oxygen content of water. On the other hand, antibiotics and medications administered to the animals are transferred to the soil with animal manure and cause some changes in the soil microorganisms’ composition and increase in antibiotic-resistant pathogenic microorganisms.