BİLGİLENDİRME TASARIMINDA DİSİPLİNLERARASI TASARIM İŞBİRLİĞİ VE GRAFİK TASARIMIN BU İŞBİRLİĞİNDEKİ YERİ


Creative Commons License

Aybay C.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication TOJDAC, no.7, pp.454-461, 2017 (International Refereed University Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.7456/10703100/008
  • Title of Journal : The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication TOJDAC
  • Page Numbers: pp.454-461

Abstract

Bilgi çağının yaşandığı günümüzde,bilgiye erişim ve iletişim olanakları büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişim öyle bir boyuttadır ki, artık kendine özgü renk, ses ve mesaj trafiğiyle yeni bir dili temsil etmektedir. Bu güç, onu kavramayan ve hızına ayak uyduramayan toplumların uluslararası alanda var olabilmelerini engellercesine her geçen gün daha da büyümektedir.Birçok alanda olduğu gibi iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmelerin sonucu olarak ulaşılması kolay hale gelen bilgi, yoğun bir şekilde artmaya başlamıştır. Mevcutbilgiyi hedef alıcıya doğru ve hızlı bir şekilde aktararak bu bilgi yoğunluğunun neden olduğu karmaşadan insanları kurtarmak için bilgiyi sistemli bir biçimde sunmayı amaçlayan bilgilendirme tasarımının gerekliliği önem kazanmıştır.Günlük hayatta; bir adresi bulamamak, belirsizlik içinde kaybolmak, bir işareti anlayamamak vb. durumların sebebi eksik ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bilgilendirme sistemleri yaşamımızı kolaylaştıran önemli bir gerekliliktir. Bu alanda başarılı tasarımların ortaya konulabilmesi için disiplinlerarası işbirliğine ve bu işbirliği içerisinde tasarımlara şekil ve yön verecek grafik tasarım disiplinine ihtiyaç vardır.