GENÇ ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA REM UYKU YOKSUNLUĞUNUN ÖĞRENMEYE ETKİSİ


AŞÇIOĞLU M.

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.2, no.22, pp.103-110, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 22
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.103-110

Abstract

There is abundance of evidence showing
relationship between sleep, and learning-memory
processes and a negative effect of REM sleep deprivation
on learning processes. However, there are some
contradictions between results of these studies. Therefore,
in the present study, we aimed to clarify the effect of
exposure of long-term REM sleep deprivation on learning
and memory in young adult male rats. The study was
performed with 30 male Wistar Albino rats, being 8- month old and performed by generating groups called
sleep deprivation (SD) (n=10), environment control (EC)
(n=10) and cage control (CC) (n=10).Rats in the sleep
deprivation group were kept awake for 18 hours per day
for 21 days by sheltering them in the sleep deprivation set
up which was in the shape of water tank including 14
narrow platforms. Rats in the environment control group
were sheltered in wide platform water tank while cage
control rats were sheltered in standard rat cages for
equal times to sleep deprivation group. At the end of sleep
deprivation exposure, learning and memory were
assessed in Morris water tank. For the parameters used
to evaluate the level of statistical significance was
accepted as p<0,05. When findings were evaluated, it was
found that exposure of 18-hour/day sleep deprivation
impaired cognitive functions about position finding
learning and performance in the Morris water tank in 8- month young adult Wistar Albino male rats, memory
functions were not affected by REM sleep deprivation.
Keywords: REM sleep deprivation, rat, learning, Morris
water tank, modified multiple platform technique
 
Uyku, öğrenme ve bellek süreçlerinin birbiriyle
ilişkili olduğunu ve REM uyku yoksunluğunun öğrenme
süreçlerini olumsuz etkilediğini bildiren çok sayıda
çalışma vardır. Ancak, bu çalışmaların sonuçları
arasında çelişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle bu
çalışmada genç erişkin erkek sıçanlarda uzun süreli
REM uyku yoksunluğunun öğrenme ve bellek üzerine
olan etkisine açıklık getirilmesi amaçlandı. Çalışma; 8
aylık Wistar Albino cinsi 30 adet erkek sıçanla; uyku
yoksunluğu (UY) (n=10), ortam kontrol (OK) (n=10)
ve kafes kontrol (KK) (n=10) grupları oluşturularak
gerçekleştirildi. Uyku yoksunluğu grubundaki sıçanlar
21 gün süreyle her gün 18 saat boyunca; 14 adet dar
platform içeren su tankı şeklindeki düzenekte
barındırılarak uyanık bırakıldılar. Ortam kontrol
grubu sıçanlar aynı süre ile geniş platformlu su tankı
düzeneğinde, kafes kontrol grubu sıçanlarda standart
sıçan kafeslerinde barındırıldı. Uyku yoksunluğu
uygulamaları sonunda Morris su tankında öğrenme ve
bellek değerlendirildi. Değerlendirmede kullanılan
parametrelerin anlamlılık düzeyi için p<0,05 olarak
kabul edildi. Bulgular değerlendirildiğinde, günde 18
saatlik uyku yoksunluğuna maruz kalmanın 8 aylık
Wistar Albino cinsi erkek sıçanlarda yer-yön bulma
öğrenmesi ile ilgili bilişsel işlevleri bozduğu, bellek
işlevlerini ise etkilemediği belirlendi.
Anahtar kelimeler: REM uyku yoksunluğu, sıçan,
öğrenme, Morris su tankı, modifiye çoklu platform