İşgörenlerin Dedikoduya İnanma Düzeyleri ve Dedikodunun Amaçlarına İlişkin Algılamaları: Örgütsel ve Bireysel Değişkenler Açısından Bir İnceleme


AKDOĞAN A. A. , Cingöz A. , Oflazer S.

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2009, ss.17-25

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.17-25

Özet

Dedikodu bireylerin bilgi alışverişinde kullandıkları informal yöntemlerden birisidir ve insanın olduğu her yerde karşılaşılabilen, karmaşık bir olgudur. Bu çalışmada örgütlerde dedikodu kavramı teorik olarak incelenmiş ve Kayseri İli’nde üretim, sağlık ve bankacılık sektörü çalışanları üzerinde uygulamalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı işgörenlerin dedikoduya inanma düzeyleri ve dedikodunun amaçlarına ilişkin algılamalarının örgütsel ve bireysel değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmanın sonucunda işgörenlerin dedikoduya ilişkin algılamalarında sektörel anlamda önemli farklılıklar olmadığı, dedikoduya inanma düzeylerinin düşük olduğu, dedikodunun daha çok etkileme ve samimiyet kurmak amaçlı olarak gerçekleştirildiğini düşündükleri ve dedikodu yapan kişinin politik davrandığı görüşünde oldukları tespit edilmiştir.