Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi


Creative Commons License

Kalay N. , Elçik D. , Tunçay A.

Aort Kapak Hastalıkları Tedavisinde Yeni Yöntemler: TAVİ, Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.53-56, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.53-56
  • Editörler: Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör

Özet

Aort darlığı ileri yaşlarda ortaya çıkabilen enönemli kalp kapak hastalıklarından biridir. Daha önceki yıllarda aort darlığının tek tedavisi cerrahi kapak değişimi iken son zamanlarda ciddi semptomatik aort darlığı olan operasyon riski yüksek hastaların tedavisinde transkateteraortik kapak implantasyonu (TAVI) birinci seçenekhaline gelmiştir.Yüksek riskli hastalar dışında orta ve düşük riski hastalarda ciddi aort darlığının transkatater tedavinin yapılabilmesi konusunda önemli çalışmalar mevcuttur. Hasta seçimi, teknik işlem ve komplikasyonkonuları transkatateryöntemin en önemli başlıklarıdır.