PRODUCING IN THE THIRD DIMENSION: A CASE OF AN ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO


Creative Commons License

Sönmez F.

Erciyes Akademi, vol.35, no.2, pp.432-446, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Erciyes Akademi
  • Page Numbers: pp.432-446

Abstract

Models have long been used as essential tools. Models allow someone to experience an architectural object from its abstract state in mind to its concrete form. Models, which developed in particular as supports for twodimensional design tools and allowed for creative expression in the design process, are learning tools that play an essential role in producing design ideas. Model studies include a dynamic process in which architectural knowledge is acquired through a hands-on approach that provides for sharing and is shaped through architectural education. Thus, the model plays an essential role in architectural education as "a design, application and presentation tool." In recent years, it is possible to say that the model has changed with developing design approaches and emerging new architectural representation tools in architectural education. Although the importance of the model as a presentation tool has diminished because of computer simulations, the use of models as a design and application tool is still important and valid in architectural education. This study focuses on the importance of modeling and its use as a design tool in architectural education. Projects produced by students in "Architectural Design Studio III" at Erciyes University Faculty of Architecture in 2015 were examined as a case study. The critical result of the project evaluation is that students learned to consider three-dimensionally, volumetrically, and relationally by using the model as a production method within the framework of a process-oriented design approach. With this approach, project production methods differ from two-dimensional production. As a result, architectural education is enhanced by understanding the land through models and perceiving the architecture in the third dimension by evaluating its capacity. Based on this statement, it has been revealed that three-dimensional production in the design studio will contribute to the students professionally.

Key Words: Architectural education, architectural design process, producing with models, architectural model. 

Mimarlık tarihi boyunca maketle ifade yöntemi en önemli araçlardan biri olarak kullanılagelmiştir. Mimari nesnenin zihindeki soyut temsili, maket aracılığıyla duyularla algılanabilen somut bir hale geçerek deneyimlenebilmektedir. Özellikle iki boyutlu tasarım araçlarına destek olarak gelişen maket, günümüzde tasarım eğitiminde yaratıcı bir ifade biçimi alarak tasarım fikrinin üretilmesinde etkili rol oynayan bir öğrenme aracıdır. Mimarlık eğitiminde maket çalışmaları, yaparak öğrenilen mimarlık bilgisinin üretildiği, paylaşıldığı ve son olarak da biçimlendirildiği dinamik bir süreci kapsamaktadır. Dolayısıyla maketin, mimarlık eğitiminde “bir tasarım, uygulama ve sunum aracı” olarak önemli bir rolü bulunmaktadır. Son yıllarda maketin mimarlık eğitimindeki yerinin, değişen tasarım yaklaşımları ve ortaya çıkan yeni mimari temsil araçları ile birlikte dönüşüm geçirdiğini söylemek mümkündür. Özellikle bilgisayar simülasyonlarıyla birlikte maketin sunum aracı olarak önemi azalmış olmasına rağmen, bir tasarım ve uygulama aracı olarak kullanımı halen önemini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı, mimarlık eğitiminde maketle üretmenin önemini vurgulamak ve bir tasarım aracı olarak nasıl işlevlendiğini ortaya koymaktır. Çalışmada örnek olay incelemesi kapsamında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin “Mimari Tasarım III” stüdyosunda (2015) ürettiği öğrenci projeleri ele alınmıştır. Proje süreci değerlendirildiğinde, temel bulgu “süreç odaklı tasarım anlayışı” çerçevesinde öğrencilerin maketi bir üretim yöntemi olarak kullanıp arazi analizinden başlayarak üç boyutlu hacimsel niteliği ve topoğrafyası ile ilişkisi içinde düşünmeyi öğrenmeleridir. Bu öğrenimle birlikte proje üretme biçimleri ve yöntemleri iki boyutlu üretimlerden farklılaşmaktadır. Sonuç olarak tasarım sürecinin en başında maket yaparak araziyi tanımak ve potansiyellerini belirleyerek tasarımı üçüncü boyutta algılamak, mimarlık eğitimini zenginleştirdiği ortaya çıkmıştır. Bu ifadeden yola çıkarak stüdyoda üç boyutlu yaparak düşünme ve üretimin, öğrencilere tasarımın bilgi alanı ile yüzleşme açısından katkı sağlayacağı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık eğitimi, mimari tasarım süreci, maketle üretmek, mimari maket