Türkiye'de Birincil Enerji Tüketimi, Karbondioksik Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi


Creative Commons License

Altıntaş H.

American Behavioral Scientist, vol.8, no.1, pp.263-294, 2013 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: American Behavioral Scientist
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.263-294
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The Relationships Between Primary Energy Consumption,

Carbon Dioxide Emission And Economic

Growth in Turkey: An Analysis Of Cointegration

And Causality

Abstract

The study investigates cointegration and causality

between primary energy consumption, CO2 emissions,

per capita gross domestic product and investments

for Turkey using ARDL bounds testing

approach complemented by Johansen–Juselius

cointegration framework for time span 1970-2008.

Empirical results indicate that there is an evidence

of a long-run relationship between the variables in

Turkey. The results indicate that uni-directional

causality exists from economic growth and primary

energy consumption to carbon dioxide emission

both in the short-run. It has also been found that

energy consumption, economic growth and investment

are the long-run causes for CO2 emissions. An

important policy implication is that energy consumption

can be considered as an important factor

for the economic growth and investment in Turkey.

Moreover, as higher energy consumption also

means higher pollution in the long-run, policy

makers should stimulate alternative energy sources

for meeting up the increasing energy demand.

Bu çalışma 1970-2008 dönemi için Türkiye’de

karbondioksit emisyonu, fert başına gelir, birincil

enerji tüketimi ve yatırımlar arasındaki ilişkiyi

eşbütünleşme ve nedensellik testleriyle araştırmaktadır.

Ampirik sonuçlarda, değişkenler arasında bir

eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olduğu gözlenmiştir.

Test sonuçlarında ekonomik büyüme ve birincil

enerji tüketiminden karbondioksit emisyonuna

doğru kısa dönem tek yönlü nedensel ilişkiye rastlanmıştır.

Ayrıca enerji tüketimi, ekonomik büyüme

ve yatırımların uzun dönemde karbondioksit emisyonunun

Granger nedeni olduğu ortaya konmuştur.

Bu sonuçlardan Türkiye’de enerji tüketimi ve yatırımların

ekonomik büyümede en önemli faktör

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla artan enerji tüketiminin

uzun dönemde daha fazla kirlenmeye yol

açacağından politika yapıcılarının artan enerji

talebini karşılamak için alternatif enerji kaynaklarını

teşvik etmeleri gerekmektedir.