Büyük Çaplı VZA Modelleri için Bir Boyutsal Parçalama Yaklaşımı


YILDIZ G. B. , SOYLU B.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.183

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.183

Özet

Veri Zarflama Analizi (VZA) modellerinde girdi-çıktı sayısının ve karar birimi sayısının yüksek olması modelin çözümünü zorlaştırmakta ve çözüm süresini uzatmaktadır. Büyük çaplı VZA modellerinin çözümlerinde karşılaşılacak zorlukların üstesinden gelebilmek için makul bir strateji, girdi-çıktıları alt kümelere bölerek alt problem oluşturmaktır. Alt problemlerin çözüm sonuçlarından faydalanılarak ana problem çözülebilir. Bu amaçla çalışmamızda parçalama temelli yeni bir algoritma geliştirilmiş ve performansı literatürde mevcut olan veri setleri üzerinde analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Veri Zarflama Analizi, Parçalama Yaklaşımı.