Vestnik nauki Adıgeyskogo respublikanskogo instituta gumanitarnıh issledovanii im. T.M. Keraşeva. Spetsialnıy vıpusk: Materialı II Mejdunarodnoy nauçnoy konferentsii pamyati M.İ. Mijayeva "Regionalno-lokalnıye traditsii i formı identiçnosti çerkesov Kavkaza i diasporı"


Gubjokov M. (Editor), Pashtova M. (Editor), Unarokova R. (Editor)

ARİGİ, Adygeja, 2017

  • Publication Type: Book / Proceedings
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: ARİGİ
  • City: Adygeja
  • Erciyes University Affiliated: Yes