Bir ambarlı N perakendeci bir envanter dağıtım sistemi problemi için yeni bir sezgisel yöntem


ŞENYİĞİT E. , AKKAN H.

Ulusal lojistik ve tedarik zinciri kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.254-261

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.254-261

Özet

İki aşamadan oluşan ve bir ambar ile N adet perakendecinin olduğu bir envanter/dağıtım sistemi üzerine yapılan bu çalışma da sistemin tamamı bir bütün olarak ele alınarak maliyetlerin minimize edilmesi hedeflenmiştir. Ambar stoklarını, dışarıdan bir tedarikçiden sipariş etmektedir. Perakendecilerde siparişlerini merkez dağıtıcıdan ikmal etmektedirler. Her perakendecinin sabit ve bilinen talebi vardır. Bu talep yok satmaya müsaade edilmeden ambar tarafından karşılanmaktadır. Teslimatların anında yapıldığı ve tedarik sürelerinin ihmal edildiği varsayılmaktadır. Her işletmede sipariş maliyetleri ve elde bulundurma maliyetleri sabittir. Literatürde bu problemin çözümü için birçok yöntem geliştirilmiştir ancak bir maliyet fonksiyonu olan amaç fonksiyonundaki elde bulundurma maliyeti hesaplama koşulu yüzünden optimal sonuç elde edilememiştir. Bu yöntemlerden performansı en iyi olan Abdul-Jalbar sezgisel yöntemidir. Belirtilen bu yönteme alternatif yeni bir yöntem geliştirilmiş çalışmada sunulmuştur. Çalışmanın amacı, 1 ambar N perakendeci probleminin ve yeni yöntemin sunulmasıdır.
The objective of this study, which considered an inventory/distribution system has just two echelons, containing one warehouse and N retailers, is to minimize supply chain costs of the whole system. The warehouse replenishes its stock from an outside supplier. The retailers face a constant and deterministic demand and replenish their stocks from the central warehouse. . It is assumed that shortages are not allowed. There are a lot of methods to solve this problem but the optimum solution of it can not be found by the reason of the calculation condition of holding cost in objective function which is a cost function. One of the best methods is Abdul Jalbar heuristic. A new heuristic is developed as an alternative method and is presented in this study. The goal of this study is the presentation of one warehouse and N retailers problem and new heuristic.