AKTİF YAŞLANMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI


Creative Commons License

Kalyoncuo S., Tekinsoy Kartın P.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.26-32, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşlı nüfusun artması ile birlikte aktif yaşlanma kavramı da önem kazanmıştır. Yaşlıların bakış açılarına göre aktif yaşlanma fonksiyonların devam etmesi anlamına gelmektedir. Aslında aktif yaşlanma kavramı yaşlı bireyin sadece fiziksel olarak aktif olması değil, ekonomik, sosyal, kültürel, ruhsal alanlar gibi pek çok alana aktif katılımlarının devam etmesi anlamına gelmektedir. Yaşlı bireylerin, her anlamda topluma katılımlarının sürdürülmesinin desteklenmesi önemlidir. Bu hususta hemşirelerin yaşlılık, yaşlanma süreci, yaşlıların genel fizyolojik, psikolojik, sosyal ve pek çok değişen yönlerini bilmesi ve ona göre süreci daha sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlaması gerekmektedir.