XX. y.y. Piyano Müziğinde Yapısal İçerik ve İcracılık Özellikleri


Creative Commons License

Emınova N.

Cumhuriyet Üniversitesi II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2015, pp.296-304

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.296-304

Abstract

XX. y.y. müzik kültürünün tarihi gelişimi görünümüne piyano müziği de dahildir. Bununla ilgili piyano müziğinin çok önemli alanı yapısal içerik ve icracılık problemleri bu araştırmanın esası gibi düşünülmüştür. Konuyla ilgili bir çok müzikoloji ve müzik literatürü taranmış, özellikle M.S.Druskin ve L.E.Gakkelin kitaplarındaki düşünceler, piyano icracılığı açısından ele alınmasında yol gösterici bir öneme sahiptir. Bu çalışmalarda çağdaş müziğin tarihsel dönemleştirilmesi verilmiş ve XX y.y. piyano müziği temelinde geliştirilen önemli eğilimler tanımlanmıştır. Üslup evrimi ve onunla bağlı olan, sanatsal materyalin yapısal içerik ifadesinde yansıtılan piyano müziği, bu araştırmanın nesnesi olarak belirtilir. XX.y.y. başlarında Azerbaycan ve Türkiye’deki piyano müziği Doğu müzikal kültürünün yeni fenomenlerinden biri olmuştur. Bu kültürün çok yönlü kökleri, en önce eski milli müzikal başarıları ile bağlıdır. Özellikle önemli olan XX y.y. fenomeni - Doğu ve Batı kültürlerinin sentezi - verimli, yaratıcı sonuçlar göstermiştir. Yenilikçi doğası ile farklılık gösteren böyle bir sentezin, piyano müziğinin evrim sürecinin temeli olunca, bestecilik yaratıcılığı ve onun sonucu olan icracılık için geniş imkanlar açtığını da bu çalışmada görmek mümkündür. Aynı zamanda teknik, tınısal, ses genişliği özellikleriyle piyano, bu çalışmanın merkezini oluşturmaktadır. Azerbaycan ve Türkiye’den seçilmiş bestecilerin müziğinde yapısal içerik özelliklerinin en ince ayrıntılı analizi temelinde, bir önceki yüzyılların çalgı, icracılık imkanlarının yeni değerlendirilmesi sonucunda “20. yy. piyano enstrumanının imgesi” anlayışı da çalışmada çizgilenmiştir. Anahtar Kelimeler: İcracılık, yapısal içerik, üslup, sentez, kültür, piyano, evrim.