Yuri Lotman'ın Yapıtında Rus Soylularının Hayatı ve Rus Kültürünün Oluşumu


Creative Commons License

Üçgül S. , Gürses S.

ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2018, pp.41-49

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41-49

Abstract

20. yüzyılda yaşamış olan Yuri Lotman, Rus semiyolog ve kültür kuramcısı olarak büyük bir kültür mirası bırakmıştır. Eserleri ve Tartu Semiyotik Okulu sanat ve bilim alanları için önemli bir küresel ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Ama onun semiyoloji kuramcısı olarak şöhreti Rusya'nın kültür tarihçisi olarak yaptığı çalışmaları gölgede bırakmıştır. Aslında, bütün çalışmaları Rus kültür tarihini merkeze alır ve hepsi birbiriyle tutarlı bir program halinde bağlıdır. Lotman'ın çalıştığı alanlardan biri de Rus aristokrat, soyla, dvoryan'ının günlük hayatı ve bu hayatın bildiğimiz klasik Rus kültürünü nasıl yaratmış olduğudur. Bu makale Lotman'ın Rus soyluluğu modeline ve onun bu konuyu nasıl bir kuramsal perspektifle ele aldığına odaklanacaktır.