NGC 2323, NGC 2395 ve NGC 2539 Açık Yıldız Kümelerinin Temel ve Yapısal Parametreleri


KARSLI Y., AKKAYA ORALHAN I. , SCHUSTER W. J. , Michel Murillo R., KARATAŞ Y.

20. Ulusal Astronomi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.6

  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.6

Özet

Bu çalışmada NGC 2323, NGC 2395, NGC 2539 açık yıldız kümelerinin CCD UBV(RI)c fotometrik verileri ve PPMXL veri kataloğu kullanılarak temel astrofiziksel parametreleri belirlenmiştir. CCD UBV(RI)c fotometrik gözlemleri Meksika San Pedro Martir (SPM) Ulusal Astronomi Gözlemevi’nde 0.84 m teleskop ile gözlenmiştir. Küme üyelikleri ve alan yıldızlarının belirlenmesinde öz haraket dağılımları kullanılmıştır. Bu üç kümenin Radyal Yoğunluk Dağı- lımı ve limit yarıçapını belirlemek için 2MASS veri katoloğundaki JHK verileri kullanılmıştır. Bressan ve ark. (2012) ait eşyaş eğrileri kullanılarak kümelerin beş farklı renk-kadir diyagramı ve renk-renk diyagramıyla çakıştırılmasından renk artığı, metal ve ağır element bolluğu, uzaklık, uzaklık modülü ve yaşları tayin edilmiştir.