BİNGÖL KOŞULLARINDA TÜYLÜ FİĞ (Vicia villosa Roth.) VE ÇAVDAR (Secale cereale L.) KARIŞIM ORANLARININ OT VERİMİNE ETKİLERİ


Kökten K., Gökdemir N., Kaplan M.

ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.327-33

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Siirt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.327-33
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bingöl koşullarında 2017 yılında yürütülen bu çalışmada Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth.) ve

Çavdar (Secale cereale L.) karışım oranlarının ot verimine etkisi incelenmiştir.

Çalışmada bitki materyali olarak Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma

Enstitüsünden temin edilen Aslım-95 çavdar çeşidi ve Tarım İşletmeleri Genel

Müdürlüğü’nden temin edilen Ceylan tüylü fiğ çeşidi kullanılmıştır. Araştırma tesadüf

blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada; tüylü fiğde sap

uzunluğu, çavdar bitki boyu, yeşil ot verimi, yeşil otta tüylü fiğ oranı, kuru ot verimi, kuru

otta tüylü fiğ oranı ve oransal verim toplamı gibi özellikler incelenmiştir. Araştırmada; yeşil

ot verimi, yeşil otta fiğ oranı, kuru ot verimi, kuru otta fiğ oranı ve oransal verim toplamı

(P≤0.01) istatistiki olarak önemli farklılıklar saptanmıştır.

Araştırma sonucunda; karışımların tüylü fiğ sap uzunlukları 78.75-84.45 cm, çavdar bitki

boyu 161.85-169.00 cm, yeşil ot verimi 1402.4-3070.3 kg/da, yeşil otta tüylü fiğ oranı %5.0-

100.0, kuru ot verimi 280.1-878.8 kg/da, kuru otta tüylü fiğ oranı %3.0-100.0 ve oransal

verim toplamı 1.3-2.0 arasında belirlenmiştir.

Bu çalışma sonucunda, Bingöl koşullarında en yüksek yeşil ot verimi ve kuru ot verimi %100

Çavdar ile %40 Tüylü Fiğ + %60 Çavdar parsellerinden, en yüksek kuru otta tüylü fiğ oranı

ve yeşil otta tüylü fiğ oranı bakımından %100 Tüylü fiğ parselinden elde edildiği

belirlenmiştir.