Evaluation of risk factors for intrauterine device failure


MÜDERRİS İ. İ. , AÇMAZ G. , MÜDERRİS İ. İ. , YUVACI H. U. , BOZTOSUN A., KAYMAN M., ...More

Cumhuriyet Medical Journal, no.34, pp.74-78, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Cumhuriyet Medical Journal
  • Page Numbers: pp.74-78

Abstract

Aim. The aim of this study was to detect the relationship between IUD failure and some factors such as length of tail, IUD experience, education level, utilization period, gravidy, parity, age and length of uterine cavity. Methods. Our study groups included 48 patients who were randomly admitted to our clinic for problematic IUD and 30 normal patients without any complaints who were admitted to our clinic with out of date IUD who wanted new IUD insertion or desired to become pregnant as control group. Both groups were evaluated for the demographic characteristics such as education level, history of abortion, menstrual regulation, and type of delivery, IUD experience and blood count, duration of IUD use, length of tail, type of IUD, and length of uterine cavity. Results. We detected statistically significant results for length of cavity, length of tail, education level and IUD experience. Conclusion. We are in the opinion that length of uterine cavity, length of IUD tail, educational level and IUD experience are associated with IUD failure.
Amaç. Bu çalışmanın amacı RİA kullanımında başarısızlık ile rahim kavite uzunluğu, eğitim seviyesi, RİA ipinin uzunluğu, kullanım süresi, RİA tecrübesi, gravida, parite ve yaş gibi bazı faktörlerin ilişkisinin incelenmesidir. Yöntemler. Kliniğimize rastgele başvuran problemli spirali olan 48 hasta bizim çalışma gurubumuzu oluşturmuştur ve hiçbir yakınması olmayan spiralinin günü geçtiği için yeni spiral isteyen veya bebek yapmayı planlayan 30 hasta kontrol gurubumuzu oluşturmuştur. Her iki gurup demografik özellikler, eğitim seviyesi, düşük öyküsü, adet düzeni, doğum şekli, RİA tecrübesi ve kan sayımı, spiralin kullanım süresi, tipi, kuyruk uzunluğu ve rahim kavitesinin uzunluğu açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular. RİA ipinin uzunluğu, kavite uzunluğu, eğitim seviyeleri ve RİA tecrübesi açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar saptadık. Sonuç. Biz RİA ipinin uzunluğu, kavite uzunluğu, eğitim seviyeleri ve RİA tecrübesinin spiral kullanımındaki başarısızlıkla ilişkili olduğu düşüncesindeyiz.