Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur'an Kurslarının Sorunları:Kayseri Örneği


KORKMAZ M.

Bilimnane, cilt.2, ss.129-158, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Bilimnane
  • Sayfa Sayıları: ss.129-158

Özet

ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE YAZ KUR’AN KURSLARININ SORUNLARI

(KAYSERİ ÖRNEĞİ)

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ

Erciyes Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi/Kayseri

mkorkmaz@erciyes.edu.tr

 

Özet

Bu araştırmaya öğretici görüşlerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz Kur’an kurslarının sorunları konu edinilmiştir. Araştırmaya Kayseri ili merkez Melikgazi ilçesinde görev yapmakta olan 100 görevli katılmıştır. Araştırma anket ve odak grup görüşmesinden elde edilen nicel ve nitel verilere dayanmaktadır. Araştırmaya katılan görevliler öğrencilerle ilgili olarak, devamsızlık, ilgisizlik, yaş ve sınıf farklılıkları, gibi hususları; velilerle ilgili olarak, yine ilgisizlik, takipsizlik gibi hususları; program ve öğretim araç-gereçleriyle ilgili olarak, araç-gereç ve materyal eksikliği gibi hususları; ortamla ilgili olarak, okul/sınıf/sıra sisteminin olmamasını; öğreticilerle ilgili olarak, pedagojik formasyon eksikliğini, özveri yokluğunu, ilgi ve motivasyon eksikliğini, izin kullanamamayı sorun olarak öne çıkarmışlardır. Görevlilerin genelde sorunları kendilerinin dışındaki faktörlerle ilişkilendirdikleri, onların sorun gördükleri bir takım hususların aslında gerçek sorunlar olmayıp, bunların görevlilerin yeterlik durumları gibi başka sorunların ortaya çıkardığı sonuçlar olduğu düşünülmektedir.

SELF PERCEPTIONS OF QURAN COURSES TEACHERS ABOUT PROFICIENCY IN EDUCATION

Abstract 

This study is about the self-assessment of Quran courses teachers and their proficiency in education. 890 teachers who work in 11 different provinces participated this research. Findings are collected by questionnaire (scale) and interview. Most of the teachers who participated this research perceive themselves efficient about the education proficiency. Interviews which are done with them show that there is significant diversity between questionnaire and interview results.

Key Words: Quran Courses, Quran Courses Teachers, Proficiency of Quran Courses Teachers.