Eğitimde Yeni Bir Paradigma: “YükseköğretimdeYapay Zekâ”


TAŞÇI G., ÇELEBİ M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.29, pp.2346-2370, 2020 (Peer-Reviewed Journal)