Almanyada Türk Gençlerinin Dili, DeuKisch.


BEKAR B.

V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu (TUDOK 2014), İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014, cilt.-1, ss.71-82

  • Cilt numarası: -1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.71-82

Özet

Dil, toplumun sürekliliğini ve kültürün bir sonraki nesle aktarımını sağlamada en temel unsurdur. Düşüncenin belirleyicisi dil, dilin belirleyicisi ise toplumdur. Türkçe Almanya’daki Türklerle Alman devleti arasında çatışmanın merkezine oturmuş durumdadır. Almanya, Türkçeyi entegrasyonun önündeki en önemli engel olarak görmekte, uyum ve entegrasyon için göçmenlerin ana dillerini kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik çalışmaları engellemeye çalışmaktadır.  Almanya’da doğan ve yetişen ikinci ve üçüncü kuşağın dil kullanımı birinci kuşağa göre değişmiş, özellikle üçüncü kuşakta düzenek kaydırma ve düzenek kopyalama olarak tanımlanan dil hususları çokça görülmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalar Türk çocukların kendilerini Türkçe Almanca karışımı bir dil ile ifade ettiklerini göstermiştir. Bu çalışma Almanya’da yaşayan Türk gençlerinde görülen dil kullanımı ve bu hususların sebepleri üzerinedir olacaktır.

Language is the basic element of continuity of society and transfer of the culture to the next generation. Language is decisive of thought, and society is decisive of language. Turkish language is at the center of the conflict between the Turkish people in Germany and the German goverment. German government believes that Turkish language is the most important obstacle of integration of Turkish people. As a result, due to rapport and integration of immigrants German government inhibits immigrants using and developing their mother languages. Usage of the Turkish language among the second and third generation born in Germany is different compared to the first generation. Particularly, code switching and code mixing named as language matters are being seen widely among the third generation born in Germany. According to the researches, Turkish young people use Turkish and German mixed language to express themselves. This paper will study the usage of language and their reasons of Turkish young people in Germany.