Deneysel donuk tedavisinde bir prostasiklin analoğu, İloprost kullanımı


ÖZYAZGAN İ.

Türk Plastik Cerrahi Dergisi, cilt.6, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: Türk Plastik Cerrahi Dergisi

Özet

Lokalize soğuk yaralanmasındaki dermal iskemiden araşidonik asit yıkım ürünleri sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle deneysel donuk tedavisinde antiprostaglandin ajanlar denenmiş ve donuk bül sıvılarında agregan ve vazokonstriktör prostaglandin F2a ve tromboksan B2'nin arttığı gösterildikten sonra klinik tedavide asprin ve ibuprofen kullanılır olmuştur. Ancak bu ajanlar etkilerinde seçici değillerdir. Antiagregan ve vazodilatör etkileri olan (prostasiklin gibi) tüm prostaglandinlerin de yapımını engellemektedirler. Bu durumda klinik donuk tedavisinde kabul görmüş antiprostaglandin ajanların kullanımı tartışmalı ve donuk fizyopatolojine göre başka tedavi alternatifleri düşünülmelidir. Bu çalışmada tavşan kulaklarında yapılan deneysel donukta bir sentetik prostasiklin analoğu olan "iloprost" un etkinliği araştırıldı. Kulaklarında donuk oluşturulan tavşanlara 3 gün, günde 2 kez, 20mg/kg, intraperitoneal iloprost verildi. İloprost, donuk dokuda iltihabi hücre (nötrofil lökosit ve mast hücresi) sayılarını azaltırken donuk doku canlılık oranını artırdı. Klinikte başka kullanım alanları bulunan iloprost'un yeni çalışmalar ile de donukta etkinliğinin gösterilmesi halinde, klinik donuk tedavisinde bir alternatif olabileceği sonucuna varıldı.