Köy kanalizasyon sularının doğal arıtma sistemleri ile arıtılması


Gökalp Z. , Şahin M., Çakmak B.

Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2013, ss.64-71

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.64-71

Özet

Atıkların bilinçsiz bir şekilde çevreye atılması, dere ve ırmaklara arıtılmamış suların deşarjı hava, su ve toprak kirliğine neden olup insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlikeler oluşturmaktadır. Geleneksel arıtma yöntemlerine göre çok daha düşük maliyetle inşa edilebilen, işletme ve bakım masrafları son derece düşük ve kalifiye iş gücü gerektirmeyen doğal arıtma sistemleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Özelikle kırsal alanda köy kanalizasyon sularının arıtılmasında doğal sulak alanları taklit eden yapay sulak alan (doğal arıtma) sistemlerinin sayısı her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Belgesinde öncelikli alanlar kapsamında Kırsal Altyapının Geliştirilmesi önceliği altında “Kanalizasyon altyapısı ihtiyaçlarının giderilmesinde, yapım ve işletme giderleri düşük olan doğal arıtma tesislerinin yapımına öncelik verilecektir” ibaresi yer almaktadır. Bu araştırmada doğal arıtma sistemlerinin özellikle kırsal kesimde köy kanalizasyon sularının arıtımında kullanılma olasılıkları ve başarılı bir sistem tasarımı için dikkat edilmesi gereken unsurlar ortaya konmuştur.