Full Mouth Rehabilitation Of Adolescent Patient


Creative Commons License

Duman B., Demiroğlu C.

29. Uluslararası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2022, pp.202-203

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.202-203
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Case Description: In this case report, it is aimed to present the whole mouth rehabilitation of an adolescent patient with multiple dental caries.

Results: A 13-year-old male patient applied to our clinic with the complaints of dental caries and halitosis. As a result of the anamnesis, clinical and radiological examination, deep dentin caries in teeth 16,11,21,22,36, 53,63,26,46 number teeth and dentin caries in teeth number 42-25 were detected due to cariogenic food consumption and poor oral hygiene. In addition, it was observed that tooth number 23 could not erupt due to the position anomaly. Conclusion: After giving oral hygiene education and brushing habit to the patient, root canal treatment (RCT) was applied to teeth 16-36, RCT and fiber post were applied to teeth number 12-11-21-22. Composite restoration was applied to teeth number 42-25 and extractions were made to teeth number 53-63-46-26. Rehabilitation was completed with metal-supported crowns without splinting due to excessive material loss to the maxillary anterior incisors. Since it is not possible for tooth number 23 to erupt, a winged bridge, including tooth number 24, was built due to the psychological peer pressure of the adolescence patient. The patient's parents are strongly reminded that after the growth and development period has passed, this bridge should be changed in accordance with the Ante rules. In the treatment of widespread injuries due to poor oral hygiene and cariogenic food consumption in adolescents, crowns to be applied without splinting will not prevent maxillofacial development.

Keywords: adolescent, deep carries, full rehabilitation

Olgu Tanımlanması: Bu vaka sunumunda çok sayıda diş çürüğü bulunan adolesan hastanın tüm ağız rehabitasyonunun sunumu amaçlanmıştır.

Bulgular: 13 yaşındaki erkek hasta diş çürüğü ve ağız kokusu şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Alınan anamnez, klinik ve radyolojik muayene sonucu karyojenik gıda tüketimi ve kötü oral hijyene bağlı olarak 16,11,21,22,36, 53,63,26,46 nolu dişlerde derin dentin çürüğü ve 42-25 nolu dişlerde dentin çürüğü tespit edilmiştir. Ayrıca 23 nolu dişin pozisyon anomalisinden dolayı süremeyeceği görülmüştür.

Sonuç: Hastaya oral hijyen eğitimi ve fırçalama alışkanlığı kazandırıldıktan sonra 16-36 nolu dişlere kök kanal tedavisi (KKT), 12-11-21-22 nolu dişlere KKT ve fiber post uygulaması, 42-25 nolu dişlere kompozit restorasyon, 53-63-46-26 nolu dişlere çekim uygulanmıştır. Maksiller anterior kesici dişlere yoğun madde kaybı nedeniyle splintleme yapılmadan metal destekli kronlar ile rehabitasyon tamamlanmıştır. 23 nolu dişin sürmesi mümkün olmadığından ergenlik dönemindeki hastanın uğradığı psikolojik akran baskısı nedeniyle 24 nolu diş gövde olmak üzere kanatlı köprü yapılmıştır. Hasta velisine büyüme gelişim dönemi atlatıldıktan sonra bu köprüyü Ante kurallarına uygun olacak şekilde değiştirmesi gerektiği önemle hatırlatılmıştır. Adolesanlarda kötü ağız hijyeni ve karyojenik gıda tüketimine bağlı olarak yaygın harabiyetlerin tedavisinde splintleme yapılmadan uygulanacak kronlar ile maksillofasiyal gelişim engellenmemiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: adolesan, derin çürük, full rehabilitasyon