Çerezlik Ayçiçeği Hasat Artığına Çeşitli Oranlarda Pancar Posası ve Mısır Hasılı Katılmasının Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi


YILMAZ M. , KONCA Y.

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, cilt.1, sa.1, ss.65

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.65

Özet

Bu çalışma, çerezlik ayçiçeği hasadından sonra kalan atıklarının tek başına, pancar posası ve mısır hasılı ile birlikte silolanmasının etkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Silolama öncesi hasat artığı ayçiçeği sapları ve mısır sapları ot parçalama makinesinde 3 ila 5 cm uzunlukta kıyılmışlardır. Muamele grupları tek başına ayçiçeği, ve ayçiçeğine %25, 50 ve 75 oranında pancar posası ve mısır hasılı karışımlarından oluşturulmuştur. Örnekler 1 kg’ lık vakumlu poşetlerde 60 gün süreyle silolanmışlardır. Araştırmada, silajlara ait pH, kuru madde (KM), ham protein (HP), ham kül (HK), asit deterjan fiber  (ADF), nötral deterjan fiber (NDF) içerikleri ve fleig puanı belirlenmiştir. Açılan silajlarda KM bakımından en yüksek grup sadece mısırdan yapılan silaj, en düşük grup ise tek başına ayçiçeğinden yapılan silajda olmuştur (p<0.01). Silajlarda pH 3.6-3.8 arası değişiklik göstermiş ve en düşük değer %100 pancar posası, en yüksek değer %100 ayçiçeği silajından elde edilmiştir. Ham kül oranı en yüksek grup tek başına ayçiçeğinden yapılan silajda, en düşük ise tek başına silolanan pancar posasından elde edilmiştir (p<0.01).  Silajların ADF içeriği muamelelerden etkilenmezken (p>0.05), NDF içeriği bakımından en düşük değer tek başına pancar posası silajı, en yüksek değer ise tek başına mısır silajından elde edilmiştir (p<0.01). Silajların protein içeriklerinin 6.6-9.8 arasında değiştiği ancak gruplar arası farklılık önemsiz olduğu tespit edilmiştir (p=0.07). Silajların fleig puanları 85 ila 107 arasında değişiklik göstermiş en yüksek puan tek başına mısır silajı ile ve en düşük değer tek başına ayçiçeği artığı silajında gözlenmiş ve bu değerlerin tüm silajlarda “çok iyi kalite” sınıfında olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, tüm gruplarda iyi kalitede silaj elde edilmiş olmakla birlikte, %25 ayçiçeği hasat artığı sapları ile %75 mısır hasılı karışımından en iyi değerlerin elde edildiği ve pratikte kullanılabileceği belirlenmiştir.