İlahiyat Fakültelerinin Yaygın Din Eğitimi Yeterlikleri: Eğitim-Öğretim Alanı


KORKMAZ M.

Değerler Eğitimi Dergisi Journal of Values Education, ss.127-146, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Değerler Eğitimi Dergisi Journal of Values Education
  • Sayfa Sayıları: ss.127-146

Özet

İlahiyat Fakültelerinin Yaygın Din Eğitimi Yeterlikleri: Eğitim-Öğretim Alanı

 

 

Mehmet KORKMAZ·

 

 

Özet- Ülkemiz yüksek öğretim sistemi içinde yer alan İlahiyat Fakülteleri önemli işlevlere sahiptir. Dinle ilgili konularda bilimsel araştırma yapma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu din eğitimi öğretmeni ihtiyacını karşılama, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli görevler  için ihtiyaç duyduğu eleman (müftü, vaiz, din hizmetleri uzmanı, eğitim merkezi öğretmeni, imam, Kur’an kusu öğreticisi vb.) ihtiyacını karşılama bunlardan bazılarıdır.

1997 yılında ülkemizdeki öğretmen yetiştirme sisteminde önemli bir değişiklik olmuştur. Bu değişiklik İlahiyat Fakülteleri de etkilemiştir. Bu süreçte fakültelerde genel bir ilahiyat eğitimi vermeye yönelik olarak “İlahiyat Lisans Programı” adıyla yeni bir program uygulamaya konulmuştur.  Bu programın, amaçlarının neler olduğu, hangi mesleklere, hangi niteliklere sahip elamanlar yetiştirdiği belirsizdir. Bu belirsizlik fakültelerdeki uygulama süreçlerini, dolayısıyla bu programdan yetişen kişilerin niteliğini de etkilemektedir. Bu belirsizliğin aşılabilmesi için İlahiyat Fakültelerinin ve bu fakülteyi bitirecek kişilerin sahip olmaları gereken yeterliklerin neler olduğunun belirlenmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu çalışmada yaygın din eğitimi alanında görev yapacak olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sahip olmaları gereken eğitim-öğretim yeterliklerinin neler olabileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İlahiyat Fakültesi, Yaygın Din Eğitimi, Yeterlik, Eğitim-Öğretim Yeterlikleri· ·Yrd. Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi,

Adres: Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs Talas Yolu Melikgazi/Kayseri.E-mail: mkorkmaz@erciyes.edu.tr