Pulmoner Hipertansiyonda Kallistatin ve Sitokinlerin Rolü


PAMUKÇU Ö. , Ay D., ÜZÜM K. , Barlakketi D., KÖSE M. , SUNKAK S. , et al.

16. Ulusal pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 19 - 22 April 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye