YAŞLILIKTA BAZI NUTRASÖTİK MEYVELER KALP SAĞLIĞINI ETKİLER Mİ?


Özkan N.

4. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, 3 - 04 December 2020, pp.70-77

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.70-77
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

Yaşlı bireyler sosyal, fiziksel, ekonomik ve duygusal yeme kısıtlılıklarını içinde barındıran çeşitli faktörlerin sebep olduğu ve gün geçtikçe artan mikronükrient yetersizliği riski altındadır. Epidemiyolojik, hayvan ve invitro çalışmaları nütrosötik meyvelerin potansiyel faydalarıyla ilgili kanıtlarla birlikte özellikle 65 yaş üzeri bireylerde kullanımı ilgi odağı olmuştur. Bu nedenle fonksiyonel besinler, nutrasötik meyveler daha fazla tüketilir hale gelmiştir. Bu bildiride yaşlı bireylerde görülmekte olan kalp hastalıkları ile ilişkili olduğu düşünülen nutrosötik meyvelerin etkisini tartışmak amaçlanmıştır. 

Nutrosötik meyveler serbest oksijen radikallerini süpürücü etkisi olan çeşitli antioksidanlar içermektedir. Nar, üzüm ve turunçgillerin hiperkolesterolemi, endotel disfonksiyon gibi iyi bilinen kardiyovasküler hastalıkları risk faktörlerini azaltmaya katkı sağlayabileceği ileri sürülmektedir. Çalışmalarda yaşlı bireylerde nar suyu tüketimini anjiyotensin koverting enzim, sistolik kan basıncı, plazma LDL kolesterol, köpük hücre oluşumu, karotis arter stenozunu ve karotis intimamedia kalınlığı üzerine olumlu etkileri olduğu ifade edilmiştir. Benzer şekilde üzüm suyu veya greyfurt suyu tüketimi inflamantasyonu, kan basıncı yüksek olan ve kardiyovasküler hastalıkları olan bireylerde vasküler patolojilerini azalttığı belirtilmiştir. 

Araştırmalarda yaşlanmaya bağlı kardiyovasküler hastalıkların gelişmesini erteleme, azaltma veya tedavi etmek için nutrosötik meyvelerin kullanılabileceği ifade edilmektedir.  Nutrasötik meyvelerin farklı hasta tiplerinde tolere edilebilirlik, güvenlik, hedef popülasyon, kullanım şekli ve kullanım süresi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Bu alanda büyük örneklemli, daha kapsamlı ve uzun süreli kontrollu çalışmalara ihtiyaç vardır.